Elektrociepłownia Zduńska Wola sp. z o.o. jest spółką zależną grupy SFW Energia z siedzibą w Gliwicach.

RODO Informujemy, że Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Funkcję tę pełni kancelaria prawnicza Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Katowicach. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: IODO@pl.Andersen.comInformacje

Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego za rok 2023

Informacja o średniej cenie ciepła wytwarzanego w EC Zduńska Wola

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej

Historia

1982Wydzielenie Elektrociepłowni Zduńska Wola w Budowie z Przedsiębiorstwa Materiałów Izolacji Wodoszczelne "Izolacja" w budowie i uzyskanie osobowości prawnej

1992Decyzją Wojewody Sieradzkiego przedsiębiorstwo zostaje przekazane miastu Zduńska Wola i funkcjonuje jako przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej

1997Przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę z o. o., której wszystkie udziały stanowią własność miasta Zduńska Wola

2000Przeniesienie na mocy aktu notarialnego własności udziałów na Skarb Państwa

2006Sprzedaż 85% udziałów Skarbu Państwa firmie SFW Energia Sp. z o. o.

2009SFW Energia Sp. z o.o. posiada 100% udziałów Elektrociepłowni Zduńska Wola Sp. z o.o.

Działalność podstawowa

Produkcja i dystrybucja ciepła (w postaci pary wodnej i gorącej wody)

Wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji

Dystrybucja energii elektrycznej

Informacje związane z działalnością OSD